Chương trình khuyến mại

Chương trình khuyến mại Bỉm Goon Friend. Mua 1 bịch Goon Fiend, tặng thêm bịch nhỏ đi kèm. Nhanh tay số lượng có hạn.